“Tur Virtual – Qyteti në Gur”

“Tur Virtual – Qyteti në Gur” është projekti më i fundit që Plan&Go po zbaton me mbështetjen financiare të Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.“Ky projekt organizohet në kuadër të programit “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022” me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.”

Projekti i adresohet deshirës dhe nevojës që të rinjtë të njohin dhe promovojnë kulturën dhe vlerat kulturore të vendit të tyre. Synojmë të afrojmë dhe frymëzojmë të rinjtë për të njohur, dashuruar dhe promovuar kulturën e tyre, të jenë prezent dhe aktorë të zhvillimit dhe jetës së qyteteve dhe kulturës së rrënjëve.

#tirana #youth #EuropeanYouthCapital2022 #EYC2022 #ActivateYouth #EuropeanYearOfYouth #NationalYouthCongress #CityOfTirana

Share:

Leave a Comment