Resilience and Psychosocial Support Lab

Organizata Plan&Go ne kuadër të programit ‘Maintain respectful and dignified living standards for Afghan community evacuated in Albania’ mbështetur nga Vital Voices filloi programin “Resilience and Psychosocial Support Lab”, i cili synon të sigurojë mirëqenien e përgjithshme psikosociale të pjesëmarrësve, përmes lojërave, kreativitetit, sportit dhe pjesëmarrjes interaktive. Ata mësojnë aftësi të reja

“Cash Plus”

Organizata Plan&Go, në bashkëpunim me UNICEF Albania, po zbaton programin "Cash Plus" me familjet afgane. Nisma synon të fuqizojë familjet afgane duke promovuar mekanizma të shëndetshëm përballues gjatë tranzicionit të tyre. Për më tepër, ajo nxit lidhjet dhe promovon integrimin me komunitetin lokal të Shëngjinit. Objektivi parësor është të mbështesë dhe përmirësojë

8 Mars

Organizata Plan&Go ne kuadër të programit ‘Maintain respectful and dignified living standards for Afghan community evacuated in Albania’ mbështetur nga Vital Voices kanë shprehur një mesazh për forcën e gruas! Gratë dhe vajzat e grupit punuan së bashku për te kthyer fjalën në forcë, shpresë e mbështetje per çdo femër tjetër.